one2tennis visie

Als het proces goed is komt het resultaat van zelf.

Voor het opleiden van spelers nemen wij de tijd en creëren een rustige tennisomgeving.
Spelers kunnen zich daardoor goed focussen op hun eigen proces.
One2tennis trainers volgen elk jaar bijscholing en blijven up to date.

Wij stellen vragen en de spelers geven de juiste antwoorden.

One2tennis werkt met veel plezier met zowel recreatieve en prestatieve spelers.
Het aanleren van techniek, tactiek en fysiek gaat altijd samen met mentale vaardigheden.
De interactie is dat spelers zelf aangeven wat ze willen trainen en wij ondersteunen.

One2tennis and beyond.

Wij fouccussen ons niet alleen op tennislessen geven maar kijken binnen elke verenigingen verder.
Een tennisclub kan 20 uur per jaar trainers van one2tennis inzetten als vrijwilliger.
Wij stellen de leden centraal en ondersteunen de vrijwilligers op de tennisclub.