Verenigingen

Wat mag uw tennisvereniging van one2tennis verwachten?

Wat heeft one2tennis te bieden?

 • Samenwerking met passievolle en betrouwbare trainers met een KNLTB diploma.
 • Een gezond en realistisch tennisklimaat creëren binnen de huidige cultuur van de club.
 • Duidelijke visie over het opleiden van recreatieve en prestatieve spelers.
 • Zorgen dat nieuwe leden goed integreren binnen de tennisclub.
 • Organiseren van interne competities voor jeugd en senioren.
 • Luisteren naar alle commissies en deze tennisinhoudelijk ondersteunen.
 • One2tennis blijft up to date en zorgt dat de tennistrainers aan bijscholing doen.

Kwaliteiten van one2tennis.

 • Beginnende en recreatieve spelers het tennisspel met plezier laten ervaren.
 • Werken met prestatieve jeugdspelers (JRT) en t/m categorie 2 niveau spelers.
 • Coaching op zaterdag eredivisie heren en 2e klasse zondag gemengd niveau.
 • Organiseren van interne en externe tenniskampen voor jeugdspelers.
 • Begeleiden en coachen van individuele spelers op JRT toernooien.
 • G-tennis “spelers met een geestelijke of lichamelijke beperking”.
 • Schooltennis en straattennis als maatschappelijke projecten.

One2tennis doet meer.

 • Organiseren van de KNLTB Worldtour.
 • Aanwezig en ondersteunend bij de JCK & SCK.
 • Verzorgen van uniformiteit in de zin van kledingkleding.
 • One2tennis sponsort financieel het OJT en/of JRT.
 • Werkt samen met het bestuur aan de uitstraling en zichtbaarheid van de tennisclub.
 • Ondersteunt de club bij het ledenwerven en maatschappelijke projecten.
 • One2tennis staat continu in verbinding met alle leden, commissies en het bestuur.

Wat is de behoefte van uw tennisclub?

Mail: info@one2ennis.nu of bel naar 06-43288399

Sportieve groeten,

Yentl Methorst & Frank Korting

=> one2tennis and beyond <=